Zoznám sa so Svätým Duchom

Božia osoba Svätej trojice

1Jn. 5,7 

"Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch."

Duch Pravdy - Skutočnosti

Evanjelium Jána 15,26

"Ale keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne."

Božia moc k zázrakom

Sk. 10,38

"O Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal mocou Svätého Ducha, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utláčaných, pretože bol s ním Boh."

Pozvi Svätého Ducha do svojho života

stane sa tvojím dobrým radcom a pomocníkom